Jedna na 10 osób ma ponad 80 lat

Japońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji ogłosiło aktualne dane dotyczące ludności w wieku od 65 do 80 lat zamieszkującej kraj. W związku z tym liczba ludności w wieku 80 lat i więcej zamieszkującej kraj wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 270 tys. i osiągnęła 12,5 mln. Tym samym liczba ludności w wieku 80 lat i więcej przekroczyła 10 procent całkowitej populacji Japonii, osiągając najwyższy poziom w historii.

Co dziesiąta osoba w kraju jest zarejestrowana jako osoba w wieku 80 lat lub starsza. Według danych liczba ludności w wieku 65 lat i więcej spadła w stosunku do ubiegłego roku o 10 tys., do 36,2 mln. Odsetek ludności Japonii w wieku 65 lat i więcej do całkowitej populacji wynosi 29,1%.

Odsetek ludności Japonii w wieku 65 lat i więcej spadł „po raz pierwszy od zapisów w 1950 r.”. Ponadto spośród 36,2 mln populacji w wieku 65 lat i więcej 15,7 mln to mężczyźni, a 20,5 mln to kobiety.

Do 2040 roku ponad 65 proc. przekroczy 35 proc

Według danych populacja Japonii wzrosła do 124,6 miliona.

Japonia zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem tzw. „starszych” populacji w wieku 65 lat i więcej, za nią plasują się Włochy z 24,5 proc. i Finlandia z 23,6 proc.

Według Narodowego Instytutu Studiów nad Ludnością i Zabezpieczeniem Społecznym (IPSS) do 2040 r. odsetek osób „w wieku 65 lat i więcej” w populacji ogólnej przekroczy 35%.

Rosnąca liczba starzejących się społeczeństw stanowi wyzwanie dla rozwoju japońskiego krajowego systemu opieki zdrowotnej, zwiększenia wskaźnika urodzeń i rozwoju społeczności regionalnych.

READ  Kryzys zatrudnienia we francuskich firmach sektora obronnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *