Oszczędności są tylko dla pracowników i emerytów! – Wiadomości gospodarcze z ostatniej chwili

Rząd, który w lipcu zapowiadał brak podwyżki płacy minimalnej, nie popiera dalszych podwyżek nielegalnych emerytur, z drugiej strony oferuje firmom miliardowe liry w postaci ulg i zwolnień podatkowych.

Opublikowano: 28.04.2024 – 18:22

Apona Ol

wiadomości Google

Według danych budżetowych Ministerstwa Skarbu Państwa i Finansów w tym roku spodziewane są wpływy podatkowe na poziomie 7,4 bln lirów. Miliardy lirów wpływają do budżetu z podatków pośrednich nakładanych na obywateli. Cel budżetowy SCT na ten rok wynosi 1,4 biliona lirów. Ustalono docelowy poziom dochodów z podatku VAT na poziomie 826,5 miliarda lirów. Obywatele, którzy mają trudności z uzyskaniem dochodu, obciążają budżet swoimi podatkami. Z drugiej strony w lipcu rząd ogłosił, że w celu walki z inflacją nie będzie podwyżek dla około 8 milionów osób zarabiających minimalną płacę. Z drugiej strony jedyna oczekiwana podwyżka prawa ma nastąpić w lipcu i dotyczyć milionów emerytów. Rząd nie jest zainteresowany podwyżką wynagrodzeń emerytów. Nie ma żadnych nowych zmian w sprawie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 10 tysięcy lirów. Podczas gdy wysokie rachunki w gospodarce spadają na pracowników i emerytów, miliardy lirów podatków są uchylane na rzecz płacenia kapitału.

Ulgi podatkowe dla firm od rządu

Rząd, który zwalnia z podatku część płacy minimalnej ze wszystkich wynagrodzeń, zapewnia także firmom miliardy lirów ulg podatkowych. Zgodnie z ustawą budżetową tegoroczne wydatki podatkowe szacuje się na 2,2 bln lirów. Zwolnienia i odliczenia ujęte są w budżecie w pozycji „Wydatki podatkowe”. Z łącznej kwoty 2,2 biliona lirów zwolnień i zwolnień, 657,1 miliarda lirów to zwolnienia w ramach limitów podatku dochodowego od osób prawnych płaconych przez firmy i organizacje. Rząd rezygnuje z 657,1 mld lirów podatków pobieranych od firm i instytucji. W tym kontekście szacunkowa umorzenie podatku w przyszłym roku wyniesie 837,1 miliarda lirów. Szacunki na 2026 rok to 989,7 miliardów lirów. Szacowany podatek w zakresie ustawy o podatku dochodowym w tym roku wynosi 1 bilion 6 miliardów lirów. Kwota podatku mieszcząca się w limicie zwolnienia wynikającym z ustawy o VAT wynosi 342,2 mld lirów. W ramach specjalnej ustawy o podatku konsumpcyjnym zniesionych zostanie 61,7 miliardów lirów podatków. Tymczasem w ramach „innych ustaw” dodano w tym roku 143,1 mld lirów podatków, odliczeń i zwolnień. Rząd, który odkłada oszczędności publiczne na drugą połowę roku, z drugiej strony niechętnie przyznaje pracownikom i emerytom podwyżki, a z drugiej strony rezygnuje z wielomiliardowych lirów podatków płaconych przez firmy i instytucje.

READ  Przelew bankowy i EFT dla obywateli. Ostrzeżenie: możesz mieć ból głowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *