Opublikowano w Dzienniku Urzędowym: Zmiana czasu trwania egzaminu na prawo jazdy i niektórych zasad! – Najnowsze wiadomości

Opublikowano Regulamin zmian w Regulaminie kształcenia kierowców prywatnych pojazdów silnikowych. Zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, egzaminy na prawo jazdy będą przeprowadzane na 2 różnych trasach, ustalonych przez Wojewódzkie lub Powiatowe Dyrekcje Edukacji Narodowej i zatwierdzonych na podstawie właściwych przepisów prawa.

class=”medyanet-inline-adv”>

Praktykanci niepełnosprawni mogą szkolić się i uczestniczyć w egzaminach za pomocą innego pojazdu, którego są właścicielami lub przez nich zapewnionego, zgodnie ze standardami i niepełnosprawnością.
Neslim Kungan i jego żona zostali zatrzymani za „pranie brudnych pieniędzy”: wydrukowali za 2 tys. lirów i sprzedali za 20 tys. lirów
Sprawdź wiadomości

W procesie otwierania firmy zostanie przyznany dodatkowy okres jednego miesiąca i dodatkowy okres 20 dni, jeśli nie można uzyskać wymaganych dokumentów od oficjalnych instytucji i firm z powodu opóźnień spowodowanych przez zainteresowane firmy. W celu usunięcia wskazanych braków należy przedstawić sprawozdanie z badania.

Aby zapisać się na kursy, wymagane jest okazanie nowego rodzaju dowodu osobistego Republiki Turcji. Aby wyeliminować problemy w terenie i zapobiec oszustwom, podczas rejestracji kursantowi na kursie zostanie wykonane zdjęcie, które zostanie przesłane do komputera, a zdjęcie i informacje zostaną zweryfikowane jako należące do niego. . Faktura wystawiona na stażystę zostanie zapisana w specjalnym module MTSK i zapobiegnie nieprawidłowościom finansowym.

class=”medyanet-inline-adv”>

Osoby, które nie zaliczą pierwszych 4 egzaminów kursu nauki jazdy, mogą zostać przeniesione na inny kurs w celu skorzystania z prawa do napisania kolejnych 4 egzaminów.

Wśród kursantów, którzy zdali egzaminy teoretyczne, dobrowolnie wycofują rejestrację oraz ci, którzy nie zdali egzaminu z kursu nauki jazdy, są zwolnieni z zajęć teoretycznych i egzaminów w przypadku ponownej rejestracji na kurs w ciągu 3 lat.

Osoby odbywające czynną służbę wojskową, będące w ciąży, posiadające dziecko lub cierpiące na długotrwałą chorobę mogą zamrozić swoje prawa wyborcze i korzystać z pozostałych praw wyborczych po zakończeniu okresu abstynencji.

Czas trwania egzaminu praktycznego zostanie wydłużony do 40 minut

Praktykanci, którzy zdadzą egzamin, mogą uzyskać świadectwo ukończenia kursu jazdy pojazdem silnikowym wydawane elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Administracja.

Egzaminy będą odbywały się w godzinach 07.00-21.00 zamiast 07.00-18.00, a każdy uczestnik będzie miał 35 minut czasu egzaminu praktycznego wynoszącego 40 minut.

Egzaminy odbędą się według trasy ustalonej w drodze losowania na porannym posiedzeniu Komisji Wykonawczej Egzaminów w dniu egzaminu.

Jeżeli w przypadku parkowania tyłem uczestnikom nie uda się przejść pomiędzy pachołkami w jednym ruchu, mogą powtórzyć ten sam ruch.

class=”medyanet-inline-adv”>

Osoby, które spełniają warunki określone w art. 85 ust. 2 Przepisu o ruchu drogowym i pragną uzyskać świadectwo klasy „A1”, otrzymają świadectwo klasy „A1”, jeśli zdadzą połowę egzaminu z kursu nauki jazdy. Terminy zajęć nauki jazdy określone w regulaminie.

Wiek pojazdów szkoleniowych i testowych oblicza się tak, aby był liczony jako jeden rok w pierwszym roku kalendarzowym następującym po dacie ich wyprodukowania w fabryce.

Osoby, które pozwoliły na przystąpienie do egzaminu innej osobie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu przez 5 lat.

Osoby, które uniemożliwiają lub uniemożliwiają komisjom lub innym urzędnikom pracę przy egzaminie poprzez użycie gróźb, obelg lub siły, przystępujące lub usiłujące przystąpić do egzaminu w zamian za inną osobę, przystępujące do egzaminu w ich imieniu lub usiłujące to zrobić, będą otrzymać zakaz udziału w egzaminach zgodnie z ustawą nr 5580 na okres 5 lat.

Komisja egzaminacyjna na kurs nauki jazdy i komisja oceniająca mogą dziennie przesłuchać 10 stażystów zamiast 12.

class=”medyanet-inline-adv”>

Jeżeli w klasie certyfikacyjnej, w której odbywa się egzamin w okręgu, nie ma wystarczającej liczby członków Komisji ds. realizacji i oceny egzaminów nauki jazdy, prace można wykonać z innych okręgów dla tej klasy certyfikacyjnej.

READ  Odważni kontra Phillies na wynos: Atlanta zaciska NLDS za nietoperzami Olsona, Rileya, D'Arnauda

Na dzień przed egzaminem Organ Zarządzający Egzaminem przeprowadzi trasę egzaminacyjną kursu nauki jazdy. Miejsca aplikacji będą sprawdzane pod kątem znaków ułatwiających kierowanie kandydatem oraz pod kątem wszelkich okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminu.

W praktyce i testach przećwiczone zostaną maksymalnie trzy zakręty na krótkim odcinku dla klasy samochodowej, jazda po drodze drugorzędnej oraz zakręt na krótkim odcinku dla grupy motocyklowej.

W ramach zmiany przepisów członkowie Komisji ds. składania wniosków i oceny kursów nauki jazdy oraz główni instruktorzy-sternicy przejdą w ciągu 2 lat szkolenie doskonalenia zawodowego, aby upewnić się, że przystosują się do wprowadzonych zmian. Niektóre z tych zmian wejdą w życie po 6 miesiącach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *