Odbyło się spotkanie dotyczące polityki ochrony środowiska przemysłowego i zrównoważonego rozwoju – Ekonomia – Gazeta Bardin Hawk | Wiadomości Bartka

Reklama

Odbyło się ważne spotkanie informacyjne we współpracy z Izbą Handlowo-Przemysłową w Bardin (DSO), Zorganizowaną Strefą Przemysłową Bardin (OSB) i Instytutem Żelaza i Stali Uniwersytetu Karabuk. Podczas tego wydarzenia omówiono ważne kwestie, takie jak efektywność energetyczna, gospodarka odpadami, zrównoważony rozwój, obliczanie śladu węglowego i wykrywanie niebezpiecznych budynków. Spotkanie odbyło się w Centrum Testów Innowacji OSB firmy Bard. W spotkaniu wziął udział profesor Instytutu Żelaza i Stali Uniwersytetu Karabuk. Dr. Recep Demirsöz, doc. Dr. Erhan Kayabaşı, dr. Enes Oscog, doc. Dr. Fatih Aydin, doc. Dr. Merve Tuna Kayilı i Dr. Obecny był Ekrem Sabir Kezer. Eksperci ci przekazali uczestnikom szczegółowe informacje na różne tematy związane ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem. doc. Dr. Recep Demirsöz przedstawił szczegółowe informacje na temat środków w zakresie efektywności energetycznej i strategii gospodarowania odpadami. Podkreślił, że badania nad efektywnym wykorzystaniem zasobów energii i efektywną gospodarką odpadami odgrywają ważną rolę w zwiększaniu zrównoważonego rozwoju przemysłu. Dr. Enes Özkök wyjaśnił metody obliczania śladu węglowego i znaczenie tych pomiarów dla przedsiębiorstw. W szczególności zmniejszenie śladu węglowego ma kluczowe znaczenie dla zrównoważenia środowiskowego i międzynarodowej konkurencyjności, stwierdził. Również dr. Ekrem Sabır Gezer opisał procesy wykrywania niebezpiecznych budynków i możliwości zastosowania tych procesów w obiektach przemysłowych. W dalszej części spotkania doc. Dr. Merve Tuna Kayılı przedstawił szczegółową prezentację na temat unijnego transgranicznego mechanizmu regulacji emisji dwutlenku węgla (SKDM). Kayılı podzieliła się ważnymi informacjami na temat raportowania SKDM, okresu przejściowego i procesów odpowiedzialności finansowej. „Firmy chcące wejść na rynek UE muszą upewnić się, że ich produkty są zgodne z przepisami UE. Przepisy te dotyczą bezpieczeństwa, jakości i wpływu produktów na środowisko” – powiedział. Keighley podkreślił także, że zmniejszenie śladu węglowego i zwiększenie efektywności energetycznej zapewnia przewagę konkurencyjną na rynku UE. „Ślad węglowy służy jako wskaźnik do pomiaru emisji gazów cieplarnianych z produktów lub działań. Dlatego konieczne jest opracowywanie produktów zgodnych z wytycznymi UE dotyczącymi efektywności energetycznej i zgodnych ze zrównoważonymi procesami produkcyjnymi” – stwierdził. Na zakończenie spotkania uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami eksportowymi i zachęcali się nawzajem. W interaktywnej sekcji pytań odpowiedzi udzielono odpowiedzi na wiele pytań dotyczących efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Centrum Wiadomości

READ  Gospodarka nie może się poprawić bez powrotu do prawa - Nowa Azja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *