Niemiecka gospodarka nie może powstrzymać bankructwa! W sześć miesięcy upadło 5 tysięcy firm…

Rosnąca liczba niewypłacalnych firm w Niemczech, które niemal samodzielnie dźwigają ciężar europejskiej gospodarki, świadczy o trudnym okresie dla gospodarki kraju. W Niemczech wysokie ceny energii i rosnące oprocentowanie kredytów stawiają przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji i zwiększają ryzyko bankructwa.

Według danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego w okresie styczeń-marzec 2024 roku upadłość ogłosiło 5 tys. 209 przedsiębiorstw. Liczba ta jest o 26,5 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W sektorze transportu i magazynowania występuje wysoki odsetek przypadków upadłości. W tej branży działa 29,6 na 10 tys. firm, które ogłosiły upadłość. W branży budownictwa tymczasowego upadłość ogłosiło 23,5 na 10 000 firm.

Kwota zadłużenia wobec wierzycieli w związku z wnioskami o ogłoszenie upadłości sięgnęła 11,3 mld euro. Liczba ta jest znacznie wyższa niż około 6,7 miliarda euro odnotowane w tym samym okresie w 2023 roku.

Pokazuje skalę wyzwań stojących przed niemiecką gospodarką i presji, przed którymi stoją przedsiębiorstwa. Wysokie ceny energii i rosnące koszty zagrażają stabilności przedsiębiorstw i zwiększają ryzyko bankructwa. Dane te potwierdzają znaczenie działań i polityki gospodarczej niemieckiego rządu w tym zakresie.

Źródło: Centrum Wiadomości

READ  „Gratulacje” – oznajmił Minister Ozaseki! Udostępniono 1620 sklepów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *