Nałożono karę w wysokości 64,1 mln lirów! Poradnik przygotowało Ministerstwo Handlu Wiadomości gospodarcze

Wrześniowe posiedzenie Rady ds. Reklamy przy Ministerstwie Handlu odbyło się 12 września 2023 r. Komentarze i oceny wystawiono dla 138 plików.

W ciągu pierwszych 9 miesięcy Billboard nałożył ogółem kary administracyjne o wartości 64 141 381 TL za 1 346 plików, włączając kary w postaci zawieszenia.

W ramach badań i ocen, w ciągu pierwszych 9 miesięcy roku w porządku obrad rady znalazło się 1 527 wniosków, z czego w 1 346 uznano za wprowadzające w błąd reklamy lub nieuczciwe praktyki biznesowe, nałożono na nią łączną karę administracyjną w wysokości 64 141 381 TL z karę zawieszenia i odmówiono dostępu do 38 plików. Postanowiono to przerwać.

Oprócz decyzji podjętych przez Zarząd w wyniku przeglądu akt, podjęto decyzję w badaniu, które będzie stanowić przewodnik dla wszystkich segmentów, zwłaszcza naszego sektora konsumenckiego i e-commerce.

Został on przyjęty jako przewodni wniosek dotyczący ocen konsumentów, zawierający doświadczenia i opinie konsumentów.

W ramach badania „O ocenach konsumentów” odzwierciedla ono pogląd Ad Board na kwestie związane z praktykami recenzowania i oceniania oraz ich rankingiem, przy czym doświadczenia i doświadczenia konsumentów odgrywają ważne miejsce w preferencjach zakupowych konsumentów. Wpływają na decyzje zakupowe i kierują działem zgodnie z prawem. Guide” została przyjęta jako decyzja polityczna na posiedzeniu Zarządu Reklamy w dniu 12 września 2023 r. i oznaczona numerem 337.

Ministerstwo Handlu uniemożliwia konsumentom właściwe informowanie, manipuluje procesem podejmowania decyzji zakupowych w oparciu o kryteria potrzeb i korzyści/kosztów, wprowadza konsumentów w błąd fałszywymi ocenami publikowanymi przez złośliwych sprzedawców lub dostawców, za pomocą niejasnych i niezrozumiałych wyrażeń lub wzorów. Praktyki oszukiwania konsumentów za pomocą podrabianych produktów, komentarze nie odzwierciedlające prawdy lub których istnienia nie można udowodnić, są zabronione i akceptowane jako nieuczciwe praktyki biznesowe.

Dzięki regulacjom doprecyzowanym w Poradniku o ocenach konsumenckich przedstawiciele branży zezwalający na publikację ocen konsumenckich otrzymują wskazówki, w jaki sposób i w jaki sposób publikować oceny konsumentów, którzy faktycznie zakupili produkt lub usługę, a także praktyki blokujące. Podważa zaufanie konsumentów do informacji udostępnianych w Internecie i ma na celu położyć temu kres

READ  Niszczycielska „burza”! z precyzyjnym celem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *