Najniższe bezrobocie od 11,5 lat: 8,5%

Pomimo normalizacji polityki pieniężnej Turcja rozpoczęła drugi kwartał roku jako pierwszy najszybciej rozwijający się kraj w OECD i drugi najszybciej rozwijający się kraj w grupie G20, osiągając w pierwszym kwartale tego roku wynik na poziomie 5,7%. Rekord zatrudnienia. Według danych Tureckiego Instytutu Statystycznego, w kwietniu bezrobocie spadło do 8,5 proc., najniższego poziomu od listopada 2012 roku. Bezrobocie spadło o 0,1 pkt. względem marca i o 1,5 pkt. rok wcześniej.
Rejestracja w pracy

Liczba pracujących wzrosła w ciągu 1 roku o 983 tys. i osiągnęła poziom 32 mln 618 tys. W ciągu ostatnich 2 lat pracowało 2 miliony 93 tysiące osób, w ciągu ostatnich 3 lat 4 miliony 313 tysięcy osób, a w ciągu ostatnich 4 lat 7 milionów 522 tysięcy osób. W kwietniu stopa bezrobocia wśród młodych spadła do 14,5 procent, najniższego poziomu od czasu opublikowania miesięcznych danych o bezrobociu wśród młodych w 2005 roku. Bezrobocie kobiet spadło w ujęciu rocznym o 2,9 punktu procentowego, do 11,1%. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn wyniosła 7,2 proc.

Liczba bezrobotnych maleje

Według statystyk TÜİK liczba bezrobotnych spadła w porównaniu z marcem o 18 tys. osób, do 3 mln 42 tys. osób, najniższego poziomu od września 2015 roku. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się w ciągu ostatniego roku o 484 tys. osób, a w ciągu ostatnich 3 lat o 1,3 mln osób. Wskaźnik zatrudnienia w kwietniu wyniósł 49,5 proc. Wskaźnik ten wyniósł 66,9 proc. w przypadku mężczyzn i 32,5 proc. w przypadku kobiet. W porównaniu do poprzedniego miesiąca wielkość zatrudnienia skorygowana sezonowo spadła o 18 tys. do 35 661 tys. Wskaźnik aktywności zawodowej pozostał na tym samym poziomie i wyniósł 54,2%. Wskaźnik aktywności zawodowej wyniósł 72,1% dla mężczyzn i 36,6% dla kobiet. Stopa bezrobocia, miara bezrobocia zależnego od czasu, osób potencjalnie zatrudnionych i bezrobotnych, wzrosła o 3,1 punktu w ujęciu miesięcznym do 27,2 procent w kwietniu.
Z drugiej strony działania podejmowane na rzecz celu, jakim jest zrównoważony wzrost gospodarki, znajdują także odzwierciedlenie w statystykach. Według Indeksu Produkcji Przemysłowej dane Tureckiego Instytutu Statystycznego za kwiecień 2024 r. wykazały, że produkcja przemysłowa spadła o 0,7 proc. rok do roku. Produkcja przemysłowa spadła w ujęciu miesięcznym o 4,9 proc.

Zaprezentowano pozytywne rezultaty projektu

READ  Co zmieni się w korzystaniu z kart kredytowych? Ogłoszenie nazwiska eksperta! Oto szczegóły... | Wiadomości gospodarcze

Wiceprezydent Cevdet Yılmaz powiedział, że w dalszym ciągu dostrzegają pozytywne rezultaty programu wdrażanego z determinacją oraz że dane dotyczące bezrobocia w dalszym ciągu spadają o 8,5%. Yılmaz podał, że stopa bezrobocia spadła o 1,5 punktu w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku w porównaniu z poprzednim miesiącem i oczekiwaniami planu średnioterminowego (MTP). Cevdet Yılmaz powiedział: „Pozytywny trend w zakresie zatrudnienia młodych ludzi i kobiet jest obiecujący. W miarę wchodzenia w okres inflacji, w który weszliśmy, będziemy w dalszym ciągu mobilizować siłę roboczą poprzez stabilny i wysokiej jakości wzrost, tworzyć nowe możliwości zatrudnienia i zwiększyć długoterminowy dobrobyt naszych obywateli.”

Naszym priorytetem jest zatrudnienie

Komentując statystyki pracy za kwiecień, Minister Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Vedat ISKCON stwierdził: „Nasza gospodarka w dalszym ciągu generuje miejsca pracy. Każdego dnia widzimy rezultaty naszej polityki, która lepiej wspiera zatrudnienie. Nasze wskaźniki zatrudnienia, które osiągnęły historyczne maksimum w ostatnim czasie uwzględnić więcej młodych ludzi i kobiet”. „Zgodnie z naszymi MTP i 12. Planem Rozwoju widzimy także wzrost wskaźnika zatrudnienia kobiet o 1,2 pkt. w porównaniu do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Podjęcie działań na rzecz priorytetowego traktowania zatrudnienia w ramach polityk zapewniających stabilność ekonomiczną i trwały dobrobyt naszych obywateli” – stwierdził.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *