„Mapy ryzyka” oparte na sztucznej inteligencji — najnowsze wiadomości ze świata nauki i technologii

Skuteczna i wydajna strategia zarządzania ryzykiem ma ogromne znaczenie w walce z pożarami, które co roku niszczą lasy. Zwłaszcza po ogromnym pożarze lasów, który miał miejsce w 2021 r., zintensyfikowano wysiłki na rzecz zwalczania pożarów i podjęto kroki w celu podjęcia stałych środków zaradczych.

Zrozumienie anatomii pożarów lasów

W tym kontekście wdrożono dynamiczny „Plan zarządzania ryzykiem pożarowym”, mający na celu przewidywanie pożarów lasów i zapewnienie podjęcia niezbędnych środków ostrożności w strefach pożarowych. Pierwszym krokiem jest zrozumienie i dostarczenie danych na temat anatomii pożarów w ramach tego programu, który zacznie działać w sierpniu 2022 r.

Aby określić główne czynniki wpływające na pożary lasów, przeprowadzono przeglądy literatury, oceny globalne i wywiady z naukowcami i właściwymi władzami.

Oceniono dostępne w literaturze modele sztucznej inteligencji pod kątem przewidywania ryzyka pożaru i rozpoczęto badania modelowe. Wypróbowano różne modele sztucznej inteligencji, biorąc pod uwagę historyczne dane dotyczące pożarów oraz czynniki dynamiczne i statyczne wpływające na pożar.

Dostępne są zaktualizowane i dokładniejsze prognozy

W ramach projektu stworzono „mapy ryzyka pożarowego”, wykorzystując ponad 400 zmiennych z 14 różnych zbiorów danych, takich jak dane pogodowe, roślinność, topografia, gęstość zaludnienia, autostrady, linie przesyłowe energii i historyczne dane dotyczące pożarów. Badając przeszłe pożary, oceniono takie dane, jak lokalizacja, data, wielkość obszaru, czas trwania i wykorzystane zasoby. Podczas gdy w danych meteorologicznych uwzględniono takie czynniki, jak temperatura, wilgotność, kierunek i prędkość wiatru, określono rodzaj, wiek i bliskość drzew w roślinności obszaru.

W ramach programu przedstawiana jest trzydniowa prognoza zagrożenia pożarowego oraz informacje umożliwiające podjęcie niezbędnych środków ostrożności w danych obszarach. Chociaż w wyznaczonych obszarach można podjąć środki ostrożności przed wystąpieniem pożarów, za pomocą aplikacji można przewidywać przyszłe pożary z 80-procentową dokładnością.

Aktualizacja modelu mapowania ryzyka pożarowego dwa razy dziennie w zależności od zmieniających się danych pogodowych zapewnia dokładniejsze i bardziej wiarygodne prognozy. W drugiej fazie projektu przyjmuje się model, w którym priorytetowo traktuje się czas i wartości ryzyka pożarowego, aby lepiej alokować zasoby do strefy pożarowej. Dzięki efektywnemu planowaniu w tych ramach dąży się do efektywniejszego wykorzystania zasobów gaśniczych. W przypadku pożaru system wskazuje władzom, gdzie najszybciej jak to możliwe rozmieścić odpowiednie środki gaśnicze.

READ  Wzrost liczby abonentów Netflix w drugim kwartale roku — najświeższe wiadomości

Wysiłki na rzecz opracowania skutecznej strategii zwalczania pożarów lasów są kontynuowane poprzez ciągły rozwój i odnawianie programów, które odgrywają ważną rolę w ochronie zasobów leśnych Turcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *