Kryzys zadłużenia w branży motoryzacyjnej! Jakie będą skutki polityki gospodarczej?

Choć ograniczenie akcji kredytowej na rynku krajowym negatywnie wpłynęło na sprzedaż, pojawił się komunikat o „dalszym zaostrzeniu polityki”, co zaniepokoiło branżę. Bozkurt, prezes Związku Dealerów Pojazdów, powiedział, że na pojazd o wartości 1,5 mln TL można uzyskać maksymalnie pożyczkę w wysokości 250-300 tys. TL. Dlatego podkreślił, że należy dokonać oceny, czy należy dalej ograniczać wysokość kredytów.

Czasy w branży motoryzacyjnej są trudne

Sektor motoryzacyjny wszedł w ostatni kwartał trudnego roku. Ze względu na wpływ aprecjacji kursu walutowego oraz inflacji, sprzedaż w celach inwestycyjnych wzrosła w porównaniu do poprzednich miesięcy. W sierpniu 2023 r. rekordowa sprzedaż zaczęła spadać. Powyborcze działania mające na celu powrót do starej polityki gospodarczej pchnęły kurs walutowy do pożądanego poziomu. Jednak ze względu na rosnące skutki kursowe siła nabywcza znacznie spadła, a posiadanie nowego samochodu przekracza obecnie nawet marzenia.

Zarządzanie gospodarcze stara się ograniczać konsumpcję, aby zmniejszyć inflację i równoważyć perspektywy gospodarcze ostrymi podwyżkami stóp procentowych. W tym procesie kanały kredytowe zaczęły się ograniczać i nawet dla tych, którzy musieli posiadać samochód, stało się to trudne. Cena katalogowa niemal najtańszego samochodu osiągnęła 1 milion lirów. Nawet połowa konsumentów chcących uzyskać pożyczkę nie może jej znaleźć. Dla tych, którzy mogą je znaleźć, stopy procentowe są bardzo wysokie. Dodatkowo, gdy dodamy do tego niechęć banków, sytuacja się komplikuje.

Nastąpił znaczny spadek zakupów pojazdów

Prezes ODMD Ali Haydar Bozkurt podkreślił znaczenie wspierania planu działania dla gospodarki i podzielił się swoimi poglądami na temat dostępu do kredytów. Bozkurt ocenił skutki dalszego ograniczania kredytu. Bozkurt zauważył, że w normalnych warunkach rynkowych odsetek klientów indywidualnych korzystających z kredytu na zakup pojazdów wynosił 70% i zaobserwował, że obecnie odsetek ten spadł do około 20-25%.

READ  Scope oczekuje, że w przyszłym roku Turcja odnotuje wzrost o 3,3%.

Powiedział, że klienci korzystający z kredytu mogą skorzystać maksymalnie z kredytu w wysokości 250-300 tys. TL na pojazd o średniej wartości 1,5 mln TL. W tym kontekście wskazał, jak ważne jest dokonanie oceny, czy należy dalej ograniczać kredyty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *