Jutro posiedzenie gabinetu: W porządku obrad znajduje się nominacja nauczyciela

Jak będzie działał kalendarz mianowań nauczycieli od 2024 roku? Kiedy odbędzie się spotkanie? W jaki sposób personel i oddziały zostaną rozdzielone?

Oczy wszystkich zwrócone na z niecierpliwością wyczekiwane posiedzenie gabinetu przez dziesiątki tysięcy kandydatów na nauczycieli…

Gabinet spotka się w Bestep pod przewodnictwem prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana.


Jak wygląda harmonogram spotkań?

W porządku obrad będą zawarte szczegółowe informacje dotyczące przydziału stanowisk dla nauczycieli oraz harmonogram mianowań. W dalszej kolejności Ministerstwo Edukacji Narodowej ma przeprowadzić badania branżowe.

Na posiedzeniu Rady Ministrów oceniane będą także ważne tematy polityki wewnętrznej i zagranicznej.
W zakresie walki z terroryzmem oceniane będą działania zarówno krajowe, jak i transgraniczne.

Do 31 marca omówione zostaną środki, jakie należy podjąć w całym kraju w celu zapewnienia bezpieczeństwa wyborów.


Omówiona zostanie mapa drogowa w ekonomii

Gospodarczy plan działania również na stole podczas posiedzenia gabinetu…
Omówione zostaną działania, jakie należy podjąć w celu ograniczenia inflacji i wzrostu cen.

Głównym punktem porządku obrad w polityce zagranicznej będzie „Gaza”.

Omówione zostaną dyplomacja Turcji na rzecz zaprzestania rzezi dokonanej przez Izrael, pomoc humanitarna dla Gazy i ewakuacja rannych.

READ  Ostrzeżenie przed zamiecią śnieżną przed historyczną burzą, która może przynieść nawet 2 stopy śniegu — CBS Boston

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *