Raport o inflacji Rady Koordynacji Gospodarczej

Rada Koordynacji Gospodarczej opublikowała raport, w którym stwierdza: „W drugiej połowie roku spodziewany jest znaczny spadek rocznej inflacji”.

Spotkaniu przewodniczył wiceprezydent Chevdet Yikmas

Z raportu Rady Koordynacji Gospodarczej (EKK) wynika, że ​​w drugiej połowie roku spodziewany jest znaczny spadek rocznej inflacji w wyniku zaostrzenia polityki pieniężnej wspartej ostrożną polityką fiskalną.

Posiedzeniu EKK przewodniczył Yilmaz w Kompleksie Prezydenckim w Ankarze.

W pisemnym raporcie po spotkaniu, spotkania EKK odbywające się regularnie co miesiąc stwierdziły, że dokonano ocen ekonomicznych oraz szczegółowo omówiono polityki i reformy strukturalne wdrażane w ramach planu średniookresowego (MTP). .

Na dzisiejszym posiedzeniu omówiono ostatnie wydarzenia makroekonomiczne oraz priorytety na kolejny okres.

„Nasz gospodarczy plan działania określiliśmy w opublikowanym we wrześniu 2023 r. średniookresowym cyklu życia gospodarczego. Kontynuujemy wdrażanie zdecydowanej polityki mającej na celu trwałe ograniczenie inflacji, co jest głównym celem naszego planu. Popieramy rygorystyczne stanowisko w sprawie polityki pieniężnej. Rozważna polityka fiskalna oczekuje się, przy znaczącym spadku rocznej inflacji w drugiej połowie roku. W nadchodzącym okresie będziemy w dalszym ciągu zdecydowanie realizować polityki, które ustaliliśmy w MTB i 12. Planie Rozwoju. Kontynuujmy walkę z inflacją, która jest naszym najwyższym priorytetem i trwale zwiększać dobrobyt społeczny, zapewniając zrównoważony rozwój zgodnie z wizją Stulecia Turcji.

W tym roku pozytywny trend salda obrotów bieżących jest kontynuowany, szczególnie przy poprawie salda handlu zagranicznego. W nadchodzącym okresie będziemy zwiększać produkcję z wartością dodaną i trwale zmniejszać deficyt obrotów bieżących poprzez wspierane przez nas inwestycje kwalifikowane. „Będziemy utrzymywać dyscyplinę fiskalną poprzez środki oszczędnościowe i racjonalizację wydatków w sektorze publicznym”.

W oświadczeniu napisano także, że reformy strukturalne mające na celu zwiększenie efektywności i konkurencyjności będą w dalszym ciągu wdrażane zgodnie z kalendarzem MTP, we współpracy i koordynacji ze wszystkimi właściwymi instytucjami.

aXA6IDE3OC42Mi42NS40NSA= wyspa ejasoftu Lekarz rodzinny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *