Spadają depozyty sektora bankowego – Last Minute Economic News

Bank Centralny Turcji (CBRT) ogłosił cotygodniowe statystyki pieniężne i bankowe.

W związku z tym suma depozytów sektora bankowego (międzybankowego) spadła w tygodniu kończącym się 19 stycznia o 11 miliardów 251 milionów 545 tysięcy lirów do 15 bilionów 415 miliardów 67 milionów 283 tysięcy lirów.

W tym samym okresie depozyty TL w bankach spadły o 0,3 procent do 8 bilionów 835 miliardów 277 milionów 366 tysięcy lirów, a depozyty w walutach obcych (FX) wzrosły o 0,6 procent do 5 bilionów 991 miliardów 70 milionów 949 tysięcy lirów.

O ile w zeszłym tygodniu łączne depozyty walutowe w bankach wyniosły 210 miliardów 103 milionów dolarów, o tyle na rachunkach krajowych mieszkańców zgromadzono 177 miliardów 343 milionów dolarów z tej kwoty.

Biorąc pod uwagę dane skorygowane o saldo, na dzień 19 stycznia łączne depozyty walutowe krajowych mieszkańców wzrosły o 982 mln dolarów.

Zwiększona została kwota kredytu ratalnego dla firm

Kredyty konsumpcyjne w bankach depozytowych spadły w zeszłym tygodniu o 0,8 proc. i osiągnęły poziom 1 biliona 427 miliardów 693 milionów 544 tysięcy lirów. W tym samym okresie wartość komercyjnych kredytów ratalnych wzrosła o 0,6 procent do 1 biliona 284 miliardów 413 milionów 561 tysięcy lirów, a saldo kart kredytowych spadło o 1 procent do 1 biliona 558 miliardów 715 milionów 280 tysięcy lirów.

Wśród kredytów konsumpcyjnych w bankach depozytowych 394 miliardy 225 milionów 39 tysięcy lirów to kredyty mieszkaniowe, 71 miliardów 596 milionów 578 tysięcy lirów to kredyty samochodowe, a 961 miliardów 871 milionów 927 tysięcy lirów to pozostałe kredyty.

Łączne kredyty sektora bankowego, łącznie z CBRT, wzrosły o 14 miliardów 780 milionów 438 tysięcy lirów, osiągając w tygodniu zakończonym 19 stycznia poziom 11 bilionów 297 miliardów 539 milionów 144 tysięcy lirów. Całkowita kwota kredytów wzrosła o 52,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

READ  Gospodarki na skraju upadku - Nowa Azja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *