Menu

Fundacja Łączymy Pokolenia z Bydgoszczy – kreatywna organizacja pozarządowa, inicjator kampanii społecznych i wydawca portalu senioralna.pl

Łączymy doświadczenie seniorów z kreatywnością młodego pokolenia. Angażujemy się w kampanie społeczne oraz inicjatywy, które mają na celu promowanie aktywnści osób starszych. Nasz zespół zawiązał się w 2009 roku jako nieformalna inicjatywa oddolna. Od 2015 roku funkcjonujemy pod szyldem fundacji "Łączymy Pokolenia".

Od tej pory skutecznie nagłaśniamy wszelkie problemy i kwestie dotyczące zdrowia czy ekologii oraz rozpowszechnialiśmy takie wartości, jak wolność słowa, solidarność, rozwój osobisty, demokracja. Pozostaliśmy wierni swoim ideałom. Wciąż wierzymy, iż odpowiedzialność za przyszłość leży szczególnie na młodych obywatelach, którzy ucząc się od seniorów mogą wiele zyskać.

Witryna senioralna.pl powstała w wyniku oddolnej inicjatywy grupy byłych pracowników rozmaitych stacji telewizyjnych oraz wydawnictw prasowych. Wydawana od 2012 roku.