Menu
IX Konferencja UTW

Kliknij, aby polubić Senioralna.TV na Facebooku
Kliknij, aby polubić czytany artykuł na Facebooku

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki zorganizowała w Inowrocławiu IX Ogólnopolską Konferencję Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Spotkanie poświęcone było szeroko pojętej tematyce aktywizacji seniorów. Do udziału w konferencji zaproszono autorytety naukowe z całej Polski oraz przedstawicieli rządu.

Konferencja UTW odbyła się w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Jej mottem była: INTEGRACJA - EDUKACJA - SATYSFAKCJA - przeciw stereotypom „trzeciego wieku”. W trakcie spotkania zaplanowano dyskusje i wykłady dotyczące zagadnień związanych z aktywizacją osób starszych. Omówione zostały m.in. idee kształcenia ustawicznego w oparciu o UTW oraz edukacji międzypokoleniowej. Prelegenci podejmowali również tematykę związaną z e-learningiem oraz wykluczeniem cyfrowym wśród osób 50+. Nie zabrakło także informacji o sposobach pozyskiwania funduszy europejskich na rzecz projektów dla seniorów. Specjaliści z zakresu prawa doradzali natomiast, w jaki sposób osoby starsze powinny bronić się przed agresywnym marketingiem instytucji finansowych, a równocześnie dobrze zabezpieczyć swoją przyszłość.

W obradach uczestniczyli między innymi Radca Ministra w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Prognoz dr Marzena Breza, Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza oraz rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy: prof. dr Kazimierz Marciniak.